Salaris

loonadministratie regio  Rotterdam

Met betrekking tot het verzorgen van uw loonadministratie kunt u naast het berekenen van de salarissen denken aan de volgende werkzaamheden.

  • Het aanleveren van de maandelijkse, of wekelijkse salarisstroken.
  • Het aanleveren van het Sepa betaalbestand, of de betaallijst van de lonen .
  • Het aanleveren van de loonjournaalposten.
  • Het indienen en aanleveren van de aangifte loonbelasting per loontijdvak.
  • Het opmaken van arbeidscontracten.
  • Het bijhouden van de verlof- en verzuim registratie.
  • Het aanleveren van de jaaropgaven t.b.v. de werknemers.
  • Het aan- en afmelden van werknemers bij een pensioenfonds
  • Het indienen van de periodieke en jaaropgave bij een pensioenfonds