Boekhouding gedeeld

Boekhouder Administrateur

Een aantal zaken die te maken hebben met het voeren van een financiële administratie, worden soms reeds uitgevoerd door een ondernemer of zijn werknemers. Er wordt weleens een beroep op ons gedaan voor een samenwerking, om een gedeelte van de administratieve werkzaamheden aan ons uit te besteden.

Per week, per maand of per kwartaal, kunnen wij uw administratie bijwerken op locatie of bij ons op kantoor. Wij kunnen indien u uw administratie zelf doet, periodiek de controle uitvoeren op uw grootboekmutaties en journaalposten, indien het nodig is worden er in overleg met u correcties aangebracht en verder met u besproken. Met uw goedkeuring controleren wij als u het nodig acht ook uw ingediende Btw aangiften, uw loonadministratie als ze aan de fiscale en NEN normen voldoen, tevens ook uw loonjournaalposten, debiteuren en crediteuren administratie. Hierna wordt er voor u een managementrapportage samengesteld, waardoor u als ondernemer aan het einde van ieder periode een duidelijk inzicht krijgt in de financiële positie van uw bedrijf.

Onze managementrapportage bevat o.a. een balans met vermelding van uw activa en passiva, en de resultatenrekening, met een korte toelichting ter verduidelijking. Tevens maken wij voor u een overzicht van de openstaande posten debiteuren en crediteuren. Met deze informatie die wij te samen bespreken, kunt u op verantwoorde wijze de juiste beslissingen nemen voor uw bedrijf. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om periodiek de aangifte omzetbelasting, en jaarlijks ook de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting voor u in te dienen.